KML Turkiye Anasayfa | Linkler | Site Haritası | İletişim
| Kullanım Sözleşmesi
Facebook || TR | EN
Uye Olun
Giris Yapin
 Benim Hakkımda
 22 9 Hakkında
 KML Hakkında
 Semptomlar ve Tanı
 Tedavi Seçenekleri
 KML Komplikasyonları
 Yanıtın İzlenmesi
 Nötropeni ve Trombositopeni
 Randevuya Hazırlanmak
 Hasta Hikayeleri
 Etkinlikler
 Sık Sorulan Sorular
 Hasta Kayıt Sistemi
 Anket
 KML Güncel YENİ
 ELN Hasta Tavsiyeleri '13
 CML Horizon '14
 CML Horizon '15

Son Bloglar (Üyelere Özel) Uygun sonuç bulunamamıştır.

Son Bloglar (Internete Açık)
 Nurrr - 2020-08-19
 Smrgkc - 2019-11-16
 eslem - 2019-02-01
 Ercan006 - 2018-06-14
 ozguntansoker - 2016-04-15

Mini Anket
KML hastası mısınız?
Evet
Hayır


www.kmlturkiye.com sitesini açıklayıcı ve faydalı buldunuz mu?
Evet
Hayır


kmlturkiye.com sitemizi nereden duydunuz?
Google
Facebook
Arkadaşımdan
Diğer


Sonuçları incele
KML'de tedavinin hedefleri
KML Tedavisi
KML Tedavisinin Yan Etkileri
Kök Hücre Nakli
İmatinib
Dasatinib
Nilotinib

KML'de tedavinin hedefleri

 • Kronik faz KML'de kan hücrelerini normal düzeylere çekmek ve Bcr-Abl genini taşıyan hücreleri öldürmek hedeflenir.
 • Akselere ya da blast fazında ise hedef, Bcr-Abl genini taşıyan hücreleri öldürmek ve hastalığı kronik faza döndürmektir.  

KML tedavisinde deneyimli hekimlerin bulunduğu bir merkeze başvurmak tedavinizin devamlılığı açısından önemlidir.

başa dön

KML Tedavisi

Kronik fazdaki KML'de tedavi ile genellikle kan hücreleri normal düzeylere gelir. Dalak normal boyutlardadır. Pek çok hastada enfeksiyon ya da olağandışı kanamalar görülmez.  

Tedaviye genellikle İmatinib etken maddeli Gleevec (Glivec) adlı ilaçla başlanır. Bu ilaç 2001 yılından beri FDA onayı ile kullanılmaktadır. İmatinib alındığı süre boyunca kronik faz KML hastalığını kontrol altında tutar. Alışılagelmiş doza yanıt vermeyen hastlarda doz arttırımı gerekebilir.  

İmatinib her KML hastasında yararlı olmayabilir. Belirli bazı durumlarda, imatinib kesilerek yerine başka bir ilaç başlanması gerekebilir;

 • İmatinib  hastanın hastalığını kontrol edememiştir. (ilaç direnci)
 • İmatinib hastada şiddetli yan etkilere yol açmıştır. (ilaç intoleransı)
 • İmatinib işe yaramamıştır. (yanıt yokluğu)

İmatinib'i tolere edemeyen veya ilaca karşı direnci olan hastalar için, etken maddeleri Dasatinib ve Nilotinib olan adlı, FDA onaylı iki yeni ilaç daha bulunmaktadır.

Dasatinib, İmatinib'e karşı dirençli ya da tolere edemeyen tüm evrelerdeki KML hastaları için onaylanmıştır. Nilotinib ise, kronik ve akselere fazda diğer tedavilere dirençli (İmatinib dahil) hastalarda kullanılmaktadır.  

Bu üç ilaç da ağız yolu ile alınır.

Kronik fazda tedavi gören pek çok KML hastası, günlük aktivitelerine devam edebilir. İlaç tedavisi ile, herhangi bir belirti ve bulgunun olmadığı uzunca bir dönem geçirilebilir. Bu döneme remisyon adı verilir. Ancak bu dönem, hastaların tam iyileştiği anlamına gelmez. Hastalar bu dönemde KML'ye ait herhangi bir bulgunun tekrarlayıp tekrarlamadığını anlayabilmek için, düzenli olarak hekim kontrolüne devam etmelidirler. Belirli aralıklarla laboratuar testleri tekrarlanmalıdır. Kemik iliği aspirasyon ve biopsisini belirli aralıklarla yapmak gerekebilir.  

Akselere fazdaki KML'de amaç, Bcr-Abl genini taşıyan tüm hücreleri ortadan kaldırarak, hastalığın kronik faza dönmesini sağlamaktır. Blast krizinde olan hastalar için İmatinib, (bazı durumlarda da Dasatinib ve Nilotinib) kullanılabilir. Interferon, busulfan, sitarabin, hidroksiüre diğer kullanılabilecek ilaçlardır.  

KML hastalarının bir grubunda, tanı sırasında çok yüksek beyaz küre sayımları bulunabilir. Bu durum beyin, akciğer, göz gibi organlara giden kan miktarını azaltabilir. Hidroksiüre beyaz küre sayımını azaltmak için kullanılmaktadır. Daha sonra ağızdan verilebilecek olan diğer ilaçlar başlanabilir.

Lökoferez, tanı sırasında çok yüksek beyaz küre sayımları olan hastalarda, özel bir makine aracılığıyla, beyaz küre sayılarının azaltılmasıdır. Bu yöntem, hamilelik döneminin ilk aylarında olan ve ilaç kullanamayan KML hastalarında da kullanılmaktadır.

başa dön

KML Tedavisinin Yan Etkileri

Pek çok tedavi yan etkisi zamanla kaybolabilir. Bir kısmı ise daha rahat tolere edilebilir hale gelir. Bu yan etkilerin büyük kısmında ilacın kesilmesi gerekmez. Hekiminizle olası yan etkiler ve uzun dönemde görülebilecek etkileri görüşmeniz tedavi hakkında kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

İmatinibin en sık yan etkileri;

 • Vücuttaki sıvının fazlalığına bağlı olarak şişlikler,
 • Göz çevresinde şişkinlik,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Kas krampları,
 • İshal,
 • Döküntüler

olarak özetlenebilir. Ayrıca kemikten mineral kaybına yol açabilir.  

Doktorunuz bu olası yan etkiler için sizi değerlendirecektir.  

Dasatinib'in en sık yan etkileri;

 • Kırmızı kürelerde, beyaz kürelerde, ve/veya kan pulcıklarında azalma,
 • Göğüs böldesinde fazla sıvı toplanması,
 • İshal,
 • Vücudun diğer kısımlarında fazla sıvı toplanması (ödem),
 • Baş ağrısı,
 • Kandaki kalsiyum düzeyinin düşmesi,
 • Karaciğer işlevlerinde ufak değişiklikler.

başa dön

Kök Hücre Nakli

Kök hücre nakli, belirli bazı KML hastaları için, önemli bir tedavi yoludur. Allojenik kök hücre nakli, KML için tek tedavi yoludur. Bu tedavide hastalıklı kemik iliğinin yerine yenisinin konulması hedeflenir. Nakil yapılacak olan kök hücreler hastaya, kan veya kemik iliği yoluyla verilir. Bu kök hücreler, daha sonra kırmızı ve beyaz küreler ile kan pulcuklarını oluşturmak üzere ayrımlaşır.  

Allojenik kök hücre nakli için, hastaya kök hücre verebilecek olan bir donör (verici) gereklidir. Donör ve hastanın karşılıklı olarak doku uyum testlerinin yapılması gereklidir. (HLA doku analizi). Donör için öncelikle hastanın kardeşleri arasında doku uyum testlerine bakılır. Eğer uygun verici hastanın kardeşleri arasında bulunamazsa, uluslararası merkezlere başvurmak gerekebilir.  

Allojenik kök hücre nakli yapılan 10 KML hastasının yaklaşık 7'sinde tam düzelme gözlenmektedir. Ancak bu işlem, bazen ciddi komplikasyon riskini de beraberinde getirmektedir. Genç yaş grubunda daha yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. 60 yaş civarındaki hasta grubunda ise eğer ağızdan alınan tedavilere yanıt alınamıyorsa ve hastanın uygun vericisi varsa düşünülebilir.  

Nakil kararı verilirken hastanın;

 • Yaşı,
 • Genel sağlık durumu,
 • Verici ve hasta arasındaki doku uyum oranı,
 • Hastanın ağızdan verilen tedaviye yanıt derecesi  

gözönüne alınmalıdır.  

Sizin için eğer kök hücre nakli kararı alınmışsa bu durumun getireceği yarar/zarar oranını hekiminizle beraber değerlendirmelisiniz.  

Donör lenfosit infüzyonu  

Allojenik kök hücre nakli yapıldıktan bir süre sonra KML'ye ilşkin belirti ve bulgular yeniden gözlenebilir.(relaps) Bu hastalar yeniden Nilotinib , Dasatinib, İmatinib ile tedavi edilebilir. Bir başka tedavi seçeneği yeniden kök hücre naklinin yapılmasıdır. Yapılabilecek olan bir diğer işlem ise asıl kök hücre vericisinden alınan lenfositlerin naklidir. (Donör lenfosit infüzyonu)

başa dön

İmatinib

Bu ilaç KML, bazı mide-bağırsak kanalı tümörleri için kullanılır.

Bcr-abl ve c-kit adı verilen tirozin kinaz proteinlerini hedefler. Hastalıklı hücrelerin yüzeyinde bulunan bu proteinleri "kapatarak" bölünmelerini engeller.

Başvuracağınız tüm hekimlere, diş hekimlerine, eczacılara, hemşirelere imatinib kullandığınızı mutlaka belirtin.

İmatinib'i almadan önce hekiminize,

 • Gıda, katkı maddeleri, boyalar,ya da herhangi bir ilaca karşı allerjiniz varsa,
 • Karaciğer yolu ile vücuttan atılan bir ilaç olduğu için bir karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız ya da kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek hastalığı, gut, diyabet, ya da enfeksiyonunuz varsa,
 • Kan seyreltici ilaç kullanıyorsanız (coumadine),
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız,
 • Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız,
 • Anne sütü ile bebeğinizi besliyorsanız,
 • Başka kullandığınız (bitkisel olanlar dahil) ilaç varsa

bilgi veriniz.

Hangi ilaçlara dikkat etmeliyim?

Rifampin, fenitoin,fenobarbital, St. John's wort, karbamazepin, itrakonazol, ketokonazol, deksametazon, nefazodon, eritromisin, klaritromisin, ritonavir ve HIV tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar İmatinib ile etkileşen ilaçlardır. Bu ilaçlar kan İmatinib düzeyini azaltabilir/ arttırabilir.

İmatinib, ayrıca parasetamol, doğum kontrol ilaçları, siklosporin, bazı kalsiyum kanal blokerlerinin kan düzeylerini de düşürebilir.

Coumadine kullanıyorsanız ilaç düzeyi etkilenebilir. Bu dönemde başka bir kan seyreltici ilaç kullanmanız gerekebilir.

Hekiminiz, hemşireniz ve eczacınıza kullandığınız ilaçları, vitaminleri, bitkisel takviyeleri ve alkol kullanımınızı bildiriniz.

Neler yiyebilirim?

Greyfurt/greyfurt suyu kan İmatinib düzeyinizi etkiler.

Nasıl kullanmalıyım?

Genellikle günde bir kez, sabahları, ağız yolu ile alınır. Mide rahatsızlığı yapabileceği için tok karnına ve bir bardak su ile alınmalıdır. 

Eğer bir kereden fazla kullanılacaksa ikinci dozu günün ilerleyen saatlerinde alabilirsiniz.

Isıdan, nemden ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Bulantı, kusma ve ishal yapabilir. Hekiminiz bu durumlara karşı size ilaç önerecektir.

Göğüs ve karında su tutulmasına, göz çevresinde şişliklere yol açabilir. Eğer ellerinizde, ayaklarınızda, gözlerinizde şişlikler başlıyorsa, nefes alma güçlüğü başlamışsa, kilo almaya başladıysanız, hekiminize/ hemşirenize   haber veriniz. Karaciğere yönelik kan analizlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Eğer bir karaciğer rahatsızlığınız varsa hekiminize bildiriniz.

Bazen İmatinib'e başlandığında veya birkaç gün içerisinde cilt döküntüleri olabilir.

Beyaz kürelerde ve kan pulcuklarının sayısı düşebilir. Bu durum belirli aralıklarla yapılacak kan sayımı ile kontrol edilecektir. Kan pulcuklarının düşmesi kanamayı kolaylaştırabilir. Beyaz kürelerdeki azalma ise enfeksiyonları kolaylaştıracaktır.

Hekiminizin onayını almadan İmatinib kullanırken ya da sonrasında aşı yaptırmayınız. Bağışıklık sisteminiz etkilendiği için, özellikle canlı virus aşıları, enfeksiyonları kolaylaştırabilir. Ayrıca yakın zamanda canlı virus aşısı yaptıran kişilerden de uzak durmalısınız.

Sık yan etkiler;

Bulantı, kusma, ishal, göz çevresinde şişlik, kilo artışı, kas/eklem/karın ağrıları, cilt döküntüleri, yorgunluk, başağrısı.

Daha seyrek yan etkiler;

Kan pulcuklarında azalma, kanama, beyaz küre sayılarında azalma, akciğer/kalp/karın zarında su toplanması, mide yanması, kaşıntı, nefes darlığı, kabızlık, kan potasyum düzeyinde azalma.

Nadir yan etkiler;

Karaciğer testlerinde bozulma, ağır cilt döküntüleri, kırmızı kürelerde azalma, kalp yetmezliği

Bu durumlar dışında da başka yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hekimimize bilgi veriniz.

başa dön

Dasatinib

Bu ilaç KML ve bazı tip ALL'de kullanılır. Bcr-abl, c-kit, PDGFRb, Src adı verilen tirozin kinaz proteinlerini hedefler. Hastalıklı hücrelerin yüzeyinde bulunan bu proteinleri "kapatarak" bölünmelerini engeller. Başvuracağınız tüm hekimlere, diş hekimlerine, eczacılara, hemşirelere Dasatinib kullandığınızı mutlaka belirtin. Dasatinib'i almadan önce hekiminize,

 • Gıda, katkı maddeleri, boyalar,ya da herhangi bir ilaca karşı allerjiniz varsa,
 • Karaciğer yolu ile vücuttan atılan bir ilaç olduğu için bir karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Laktoz sindirim güçlüğünüz varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız ya da kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek hastalığı, gut, diyabet, ya da enfeksiyonunuz varsa,
 • Kan seyreltici ilaç kullanıyorsanız (coumadine),
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız,
 • Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız,
 • Anne sütü ile bebeğinizi besliyorsanız,
 • Başka kullandığınız (bitkisel olanlar dahil) ilaç varsa

bilgi veriniz.

Hangi ilaçlara dikkat etmeliyim?

Rifampin, fenitoin,fenobarbital, karbamazepin, itrakonazol, ketokonazol, deksametazon, nefazodon, eritromisin,telitromisin, klaritromisin, ritonavir ve HIV tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar Dasatinib ile etkileşen ilaçlardır. Bu ilaçlar kan Dasatinib düzeyini azaltabilir/ arttırabilir.

St. John's wort Dasatinib'in kan düzeylerini değiştirebileceği için beraber kullanılmamalıdır.

Dasatinib, siklosporin, alfentanil, fentanil, pimozide, sirolimus, tacrolimus ve ergotamin düzeylerini etkileyebilir. Asit giderici ilaçlar Dasatinib'in emilimini etkiler. Eğer bir asit giderici ilaç kullanıyorsanız (talcid, asidopan vs.) Dasatinib'de en az 2 saat önce veya sonra almalısınız.

Mide yanması, reflü, ülser için kullanılan ilaçlar da mide asit düzeyini düşürür. H2 blokeri, proton pompa inhibitörü (famodin, omeprol, pantpas vs.) kullanıyorsanız hekiminize bilgi veriniz.

Dasatinib kan pıhtısı oluşumunu etkileyerek kanama eğilimini artırabilir. Coumadine, plavix, ticlid, aspirin, E vitamini kullanıyorsanız hekiminize mutlaka söyleyiniz.

Hekiminiz, hemşireniz ve eczacınıza kullandığınız ilaçları, vitaminleri, bitkisel takviyeleri ve alkol kullanımınızı bildiriniz.

Neler yiyebilirim?

Greyfurt/greyfurt suyu kan Dasatinib düzeyinizi etkiler.

Nasıl kullanmalıyım?

Genellikle günde bir kez, sabahları, ağız yolu ile alınır. Yemekle beraber veya yemekten bağımsız alınabilir. Isıdan, nemden ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Kan pulcuklarının sayısını azaltabileceği için Coumadine, plavix, ticlid, aspirin, E vitamini kullanıyorsanız hekiminize bildirmelisiniz. Kan pulcuklarının sayıca azalması sindirim sisteminde, ağız içinde, burunda, beyinde kanamalara yol açabilir.

Genellikle tedaviye başladıktan bir kaç ay sonra, kırmızı kürelerde azalma olabilir. Nefes darlığı, yorgunluk gibi belrtiler görülebilir. Bu duruma destek olmak için, hekiminiz size ilaçlar önerebilir ya da kan nakli yapabilir. Beyaz küre sayılarında azalma görülebilir. Bu durum enfeksiyonları kolaylaştırabileceği için öksürük, balgam, idrar yanması, ateş, titreme gibi belirtileri hekiminize bildiriniz.

Hekiminizin onayını almadan Dasatinib kullanırken ya da sonrasında aşı yaptırmayınız. Bağışıklık sisteminiz etkilendiği için, özellikle canlı virus aşıları, enfeksiyonları kolaylaştırabilir. Ayrıca yakın zamanda canlı virus aşısı yaptıran kişilerden de uzak durmalısınız.

Göğüs ve karında su tutulmasına, göz çevresinde şişliklere yol açabilir. Eğer ellerinizde, ayaklarınızda, gözlerinizde şişlikler başlıyorsa, nefes alma güçlüğü başlamışsa, kilo almaya başladıysanız, hekiminize/ hemşirenize haber veriniz. Karaciğere yönelik kan analizlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Eğer bir karaciğer rahatsızlığınız varsa hekiminize bildiriniz. Karaciğer testlerinizin takibine göre hekiminiz ilacınızı kesebilir/doz azaltabilir.

Sık yan etkiler;

Gözlerde, el ve ayaklarda şişlik, bulantı, ishal, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, kas/kemik ağrısı, cilt döküntüleri, nefes darlığı, beyaz küre ve kan pulcuklarında azalma.

Daha seyrek yan etkiler;

Akciğer/kalp/karın zarında su toplanması, kanama, kalp ritminde değişiklik, enfeksiyonlar, öksürük, kusma, karın ağrısı, göğüs ağrısı, iştah azalması, kilo kaybı/kilo artışı, kabızlık, eklem ağrıları, ağız içinde yaralar, kansızlık, kalsiyum/fosfor düzeylerinde azalma.

Nadir yan etkiler;

Karaciğer testlerinde bozulma, kalp yetmezliği

Bu durumlar dışında da başka yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hekiminize bilgi veriniz.

başa dön

Nilotinib

Bu ilaç KML tedavisinde kullanılır.

Bcr-abl, c-kit ve PDGFR adı verilen tirozin kinaz proteinlerini hedefler. Hastalıklı hücrelerin yüzeyinde bulunan bu proteinleri "kapatarak" bölünmelerini engeller.

Nilotinib almadan önce hekiminize,

 • Gıda, katkı maddeleri, boyalar,ya da herhangi bir ilaca karşı allerjiniz varsa,
 • Karaciğer yolu ile vücuttan atılan bir ilaç olduğu için bir karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız kalp ritm sorununuz (uzun QT sendromu) varsa,
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Laktoz sindirim güçlüğünüz varsa,
 • Pankreas iltihabı (pankreatit) geçirdiyseniz,
 • Böbrek hastalığı, gut, diyabet, ya da enfeksiyonunuz varsa,
 • Kan seyreltici ilaç kullanıyorsanız (coumadine),
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız,
 • Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız,
 • Anne sütü ile bebeğinizi besliyorsanız,
 • Başka kullandığınız (bitkisel olanlar dahil) ilaç varsa

bilgi veriniz.

Başvuracağınız tüm hekimlere, diş hekimlerine, eczacılara, hemşirelere Nilotinib kullandığınızı mutlaka belirtin.

Hangi ilaçlara dikkat etmeliyim?

Bazı ilaçlar Nilotinib'in kan düzeyinin artırabilir. Bunlar arasında;

 • Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol,
 • Atazanavir, saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir,
 • Klaritromisin, eritromisin, telitromisin,
 • Nefazodon

yer alır.

Deksametazon, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampisin kullanımında ise Nilotinib'in kan seviyesi azalır. St. John's wort Nilotinib'in kan düzeylerini değiştirebileceği için beraber kullanılmamalıdır.

Nilotinib, coumadine ve midazolam gibi bazı ilaçların kan düzeylerini azaltabilir.

Hekiminiz, hemşireniz ve eczacınıza kullandığınız ilaçları, vitaminleri, bitkisel takviyeleri ve alkol kullanımınızı bildiriniz.

Neler yiyebilirim?

Greyfurt/greyfurt suyu kan Nilotinib düzeyinizi etkiler.

Nasıl kullanmalıyım?

Genellikle günde iki kez 12 saat ara ile alınır. Yiyeceklerle beraber alınmamalıdır. Yemek yedikten en az 2 saat sonra alıp tekrar yemek için 1 saat bekleyin.

Hekiminiz mevcut tıbbi durumunuzu değerlendirdikten sonra doz ayarlaması yapabilir. Kalpte ritm bozukluğu, karaciğer/pankreas hastalığınız varsa ya da yan etkiler gözlenmişse, Nilotinib doz ayarlaması yapmak gerekebilir. Isıdan, nemden ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Nilotinib kalp ritminizi etkiler. Eğer kalple ilgili bir sorununuz varsa hekiminize bildiriniz. Tedavi öncesinde hekiminiz kalp ritm testi (EKG) isteyecektir. Magenzyum ve potasyum düzeyini ölçen laboratuar testleri de isteyebilir. Tedavi sürecinde kalp atışlarınızda değişiklik, çarpıntı, göğüs ağrısı, baygınlık ya da nöbet gibi bir durumla karşılaşırsanız hekiminize bildiriniz. Özellikle sonuncu durum acil tıbbi girişim gerektiren bir durum olabilir.

Nilotinib ayrıca kalp/akciğer/karın zarında su toplanmasına, göz çevresi, el ve ayklarda şişme yakınmasına yol açabilir. Eğer kilo artışı, gövdenizde şişlik gibi yakınmalar başlarsa hekiminize/hemşirenize bildiriniz.

Kan pulcuklarının sayısını tedaviye başladıktan sonraki haftalar içinde azaltabileceği için Coumadine, plavix, ticlid, aspirin, E vitamini kullanıyorsanız hekiminize bildirmelisiniz. Kan pulcuklarının sayıca azalması sindirim sisteminde, ağız içinde, burunda, beyinde kanamalara yol açabilir.

Kırmızı kürelerde azalma olabilir. Nefes darlığı, yorgunluk gibi belrtiler görülebilir. Bu duruma destek olmak için, hekiminiz size ilaçlar önerebilir ya da kan nakli yapabilir.

Genellikle tedaviye başladıktan bir kaç hafta sonra, beyaz küre sayılarında azalma görülebilir. Bu durum enfeksiyonları kolaylaştırabileceği için öksürük, balgam, idrar yanması, ateş, titreme gibi belirtileri hekiminize bildiriniz.

Karaciğere yönelik kan analizlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Eğer bir karaciğer rahatsızlığınız varsa hekiminize bildiriniz. Karaciğer testlerinizin takibine göre hekiminiz ilacınızı kesebilir/doz azaltabilir.

Hekiminizin onayını almadan Nilotinib kullanırken ya da sonrasında aşı yaptırmayınız. Bağışıklık sisteminiz etkilendiği için, özellikle canlı virus aşıları, enfeksiyonları kolaylaştırabilir. Ayrıca yakın zamanda canlı virus aşısı yaptıran kişilerden de uzak durmalısınız.

Sık yan etkiler;

Cilt döküntüleri, kaşıntı, bulantı, kusma, kabızlık, ishal, yorgunluk baş ağrısı, ateş, beyaz kürelerde azalma, kan pulcuklarında azalma.

Daha seyrek yan etkiler;

Kalp ritm değişiklikleri, karın ağrısı, göz/el/ayaklarda şişme (ödem), zayıflık hissi, eklem/kas/kemik ağrıları, bel ağrısı, nefes darlığı, öksürük, burun tıkanıklığı, yüksek tansiyon, sersemlik hissi, iştah azalması, uykuya dalmakta güçlük, kansızlık, fosfor seviyesinde düşme, karaciğer ve pankreas işlev testlerinde bozulma.

Nadir yan etkiler;

Enfeksiyonlar, saç/kıl dökülmesi, kilo artışı/azalması, kalp yetmezliği, sodyum/ potasyum/ magnezyum/fosfor düzeylerinde değişiklikler.

Bu durumlar dışında da başka yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hekiminize bilgi veriniz.

başa dön

Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar:
Kanserle Dans Derneği:
Kanserle Dans Derneği
CML Advocates Network:
CML Advocates Network

Bumerang - Yazarkafe

 
Bu site, KML hasta ve yakınlarının tanı süreçlerini, tedavilerini ve tedavilerin yan etkilerini birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir KML hastası tarafından kurulmuştur. Hiçbir şekilde tıbbi yardım amaçlı degildir. Uygulanan her KML tedavisi kişiye özeldir ve her KML hastası tedavisi hakında doktoruna danışmalıdır.
Tüm hakları Özgün Tansöker'e aittir.
  designed by Özgün and developed by RejaVu Rejavu
KMLTurkiye Logo KMLTurkiye Logo